Een organisatie van subsidie-adviseurs en -projecten
 
Trisolis Subsidies

BEDRIJFSADVIES

Adviseren met het oog op de toekomst

Trisolis is meer dan een traditioneel subsidie-adviesbureau. De subsidieregeling staat in onze visie niet voorop. Wel het beleid en de activiteiten van de klant waar we voor werken. Dat vormt het vertrekpunt van onze advieswerkzaamheden.

Projecten, subsidieaanvragen en resultaten

Vanuit onze advieswerkzaamheden zoeken wij aansluiting bij overheidsbeleid. Vervolgens benutten en beheren wij hiermee samenhangende subsidiestromen. Uiteraard als de businesscase klopt. Wij zetten samen met onze klanten onze kennis van overheidsbeleid om in projecten, subsidieaanvragen en resultaten. Passend binnen de doelstelling van de klant.

Meerwaarde

Wij bieden meerwaarde aan onze klanten. Dat vereist dat wij complementaire kennis leveren. Wat wij bieden is in de eerste plaats een gedegen kennis en ervaring op het gebied van het overheidsbeleid in het algemeen en stimuleringsmaatregelen in het bijzonder. Als de kennis van de klant en van ons onvoldoende is, schakelen wij kennis bij. Via ons uitgebreide netwerk aan partners op het gebied van financiën, intellectueel eigendom, organisatie- en fiscaal advies. Om tot een maximaal en herkenbaar resultaat te komen waar onze klant verder mee kan.

Trends en ontwikkelingen

Een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk vormt het signaleren van trends en het herkennen van verbanden. Wij koppelen onze kennis op dit vlak aan de activiteiten en ambities van onze klanten.

Wij werken voor een breed scala van zowel profit- en non profit organisaties. Het grootste deel van organisaties waarvoor wij werken is te kwalificeren als MKB-bedrijf, werkzaam in de branches Industrie & Techniek, Bouw en de ICT. Trends en ontwikkelingen in deze branches volgen wij op de voet.

Reguliere activiteiten van een organisatie zullen zich niet snel kwalificeren voor een overheidsbijdrage. De uitvoering hiervan valt immers onder het normale ondernemersrisico. Dat ligt anders als deze activiteiten verbonden kunnen worden met thema’s die de overheid en de maatschappij van belang vinden. Zoals innovatie, het milieu, de economie of maatschappij “van morgen” of bijvoorbeeld de uitbouw van de arbeidsparticipatie en de duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland.

Trisolis ontzorgt

Wij zien het als onze taak om onze klanten te ontzorgen in het proces van subsidieverwerving en -beheer. Van eerste idee, naar identificeren van de reële financieringsmogelijkheden, het aanvraagproces tot en met de definitieve vaststelling van een subsidie.