Een organisatie van subsidie-adviseurs en -projecten
 
Jeen Bouma | Adviseur

Jeen Bouma | Adviseur

Jeen Bouma Trisolis

Jeen Bouma | Adviseur

Innovatie en verduurzaming

Ik ben Jeen Bouma. Techniek in al haar verschijningsvormen, inclusief ICT, zie ik als een uitdaging. En ik wil het naadje van de kous weten. Van jongs af aan speelde ik met technisch speelgoed en toen ik op de lagere school zat haalde ik computers uit elkaar om te kijken hoe die in elkaar zitten. Mijn studie civiele techniek heeft daar het nodige aan theoretische kennis en vaardigheden aan toegevoegd.

Daarnaast heb ik van huis uit heb ik meegekregen om situaties te analyseren voor je een oordeel velt. Als ik ergens in duik, dan doe ik dat volledig en met volle overgave en ik ben pas tevreden als ik het snap.

Technische innovatie ondersteunen…

Die drang om alles te snappen komt bij Trisolis heel goed van pas. Alleen als je weet waar het over gaat kun je een project goed omschrijven. Er ontstaat dan een comfortgevoel en dat breng ik over op de potentiele financier. Of het nu gaat om een overheid of een particulier investeerder, instemmen met een financieringsverzoek is afhankelijk van dat comfort gevoel.

…duurzaamheid bevorderen.

Het vinden van een oplossing voor de milieuproblemen waar we mondiaal voor staan zie ik ook als een technisch probleem. Dat er weerstand is tegen de doelstellingen van de klimaatconferentie in Parijs is duidelijk, maar het is geen kwestie van willen; we moeten! En als we dat moeten zal de oplossing vanuit de techniek moet komen.

Het is mijn overtuiging dat hernieuwbare energiebronnen de toekomst zijn. Dat deel van de oplossing valt binnen de innovaties waar ik het eerder over had.

Daarnaast kan ik bij Trisolis samen met klanten actief bijdragen aan het behalen van klimaatdoelen door het ontwikkelen van oplossingen die voor individuele bedrijven begrijpelijk en haalbaar zijn. We verbinden kennis en kunde van verschillende partners op het gebied van energie en milieu en zoeken de juiste financiering erbij zodanig dat de kosten-baten analyse positief uitvalt. Zo kan ik als onderdeel van het Trisolis team met onze klanten eraan bijdragen dat de klimaatdoelstellingen dichterbij komen.