Een organisatie van subsidie-adviseurs en -projecten
 
Trisolis Subsidies

KRACHT DOOR VERBINDING

Kracht door verbinding

Als Trisolis ergens bij betrokken is, gaat het altijd om verandering of innovatie. Klein of groot, techniek of arbeidsmarkt, je kunt het zo gek niet bedenken, steeds weer gaat het over het realiseren van ideeën. En daar helpen wij graag bij. 

We worden gezien als een subsidieadviseur en we weten daar ook wel veel van, maar we reizen niet met een bundel subsidieregelingen onder de arm door het land. Wij kijken eerst naar wat onze klant doet en kan en te bespreken vervolgens wat die klant wil.  En als we dat weten zoeken we naar verbinding. 

  • Herkennen we maatschappelijke trends?
  • Zijn er vergelijkbare initiatieven?
  • Zijn en bedrijven of instellingen die de klant kunnen helpen bij het realiseren van ambities?
  • Past het idee van onze klant in een groter geheel? 
  • Kunnen we de ideeën koppelen aan overheidsbeleid?

Al die verbindingen brengen we samen in uitvoerbare projecten en ja, voor de financiering maken we dan vaak gebruik van subsidies. Dat is de kern van projectontwikkeling bij Trisolis; verbindingen leggen, in de eerste plaats inhoudelijk, maar vervolgens ook tussen mensen en bedrijven. Dat levert sterke projecten op en dat geeft ons energie. 

Dat is letterlijk kracht door verbinding.