Een organisatie van subsidie-adviseurs en -projecten
 
Trisolis Subsidies

PROJECTBEHEER

KRACHT DOOR VERBINDING

Activiteiten binnen het projectbeheer

 1. Vaststelling van de van toepassing zijnde interne voorschriften of externe wet- en regelgeving.
 2. Beoordeling van de beschikking en financieringstoezeggingen, vaststellen van aanvullende projectgebonden voorwoorden.
 3. Risicoanalyse
 4. Begeleiding formalisering samenwerking.
 5. Opstellen van de AO/lC.
 6. Opstellen van hulpformats en tools.
 7. lmplementatie van de AO/lC en procesbewaking.
 8. Verwerken van de projectgegevens tot een extracomptabele projectadministratie.
 9. Overleg en afstemming met betrokkenen en belanghebbenden (stakeholders).
 10. lnterne controle.
 11. Opstellen van rapportages en declaraties.
 12. Ondersteuning bieden bij externe controles.

Het verzamelen, vastleggen en archiveren van projectgegevens en brondocumenten is onlosmakelijk verbonden met projectbeheer, maar wordt door medewerkers van de opdrachtgever verricht. Trisolis kan hierbij passende ondersteuning bieden.

Onze definitie van projectbeheer

Onder projectbeheer verstaan wij het registreren en monitoren van projectactiviteiten en naleving van projectgebonden (administratieve) voorwaarden. Met als doel een adequate informatievoorziening ten behoeve van de rechtmatige en doelmatige verantwoording van projectmatige activiteiten.

Uitgangspunt voor projectbeheer is de extracomptabele projectgebonden AO/IC, de Administratieve Organisatie en Interne Controlestructuur.