Team

We stellen graag het team van Trisolis Subsidies aan u voor.

Binnen Trisolis Subsidies hebben de verschillende teamleden hun eigen aandachtsgebied. 

Jannes is afkomstig uit het bedrijfsleven, hij heeft als aannemer gewerkt en zich toegespitst op advies en ontwikkeling. Wilbert is begeeft zich op het grensvlak daar waar het private (bedrijfs) en publieke domein elkaar raken en innovaties plaatsvinden en is onze expert in subsidie- en innovatie-advies.

Jeen is groots in nieuwe ontwikkelingen en onze technische man in al haar verschijningsvormen, inclusief ICT.

Kirsten is klinisch psycholoog en heeft ervaring in de financiële dienstverlening.

KRACHT DOOR VERBINDING
Jannes Bouma
Beleidsvoorbereiding en planontwikkeling, maatschappelijk impact, projectontwikkeling.
+31 (0) 617 589 070 jannes.bouma@trisolis.nl
Wilbert van der Burgh
Wilbert van der Burgh
Subsidie advies, innovatie advies, projectmanagement en beleidsontwikkeling.
+31 (0) 617 589 069
wilbert.van.der.burgh@trisolis.nl  
Kirsten Pieterman Trisolis
Kirsten Pieterman
Projectuitvoering, projectontwikkeling en beheer.
+31 (0) 636 168 588
kirsten.pieterman@trisolis.nl