Een organisatie van subsidie-adviseurs en -projecten
 
Trisolis Subsidies

Trisolis Subsidies

Subsidie- en Bedrijfsadvies dat gericht is op de toekomst

KRACHT DOOR VERBINDING

Adviseren met het oog op de toekomst

Trisolis is meer dan een traditioneel subsidie-advies bureau. Het beleid en de activiteiten van de klant waar we voor werken staat voorop. De subsidieregeling komt op de tweede plaats. Dit vormt voor ons het vertrekpunt voor onze advieswerkzaamheden.

Van daaruit zoeken wij naar aansluiting bij overheidsbeleid en het benutten en beheren van de hiermee samenhangende subsidiestromen. Uiteraard als de businesscase klopt. Wij zetten samen met onze klanten onze kennis van overheidsbeleid om in projecten subsidieaanvragen en resultaten die passen binnen de doelstelling van onze klant.

Meerwaarde bieden aan onze klanten

Wij zien het als onze taak om meerwaarde te bieden voor onze klanten. Dat vereist dat wij complementaire kennis leveren. Wat wij bieden is in de eerste plaats een gedegen kennis en ervaring op het gebied van het overheidsbeleid in het algemeen en stimuleringsmaatregelen in het bijzonder. Mocht de de kennis van de klant en die van ons onvoldoende zijn, dan schakelen wij via ons uitgebreide netwerk aan partners kennis bij op het gebied van financiën, intellectueel eigendom,  organisatie- en fiscaal advies. Om tot een maximaal en herkenbaar resultaat te komen waar onze klant uitstekend mee verder mee kan.

Het beleid en de activiteiten van de klant voorop

Om complementair te kunnen zijn, is het ook noodzakelijk om de aansluiting te kunnen maken met trends en verbanden te herkennen. Wij werken voor een breed scala van zowel profit- en non profit organisaties. Het grootste deel van organisaties waarvoor wij werken is te kwalificeren als het MKB-bedrijf werkzaam in de branches Industrie & Techniek, Bouw en de ICT. Trends en ontwikkelingen in deze branches volgen wij op de voet.

Reguliere activiteiten van een organisatie zullen zich niet snel kwalificeren voor een overheidsbijdrage. De uitvoering hiervan valt immers onder het normale ondernemersrisico.  Dat ligt anders als deze activiteiten verbonden kunnen worden met thema’s die de overheid en de maatschappij van belang vindt. Zoals innovatie, het milieu, de economie, de maatschappij “van morgen” of bijvoorbeeld de uitbouw van de arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland.

Daarbij zien wij het als onze taak om onze klanten te ontzorgen in het proces van subsidieverwerving en – beheer. Van eerste idee, naar identificeren van de reële financieringsmogelijkheden, het aanvraagproces tot en met de definitieve vaststelling van een subsidie.