Een organisatie van subsidie-adviseurs en -projecten
 
Wilbert van der Burgh | Directeur

Wilbert van der Burgh | Directeur

Wilbert van der Burgh

Subsidie advies en innovatie advies

Met plezier tot goede resultaten komen

Hallo, ik ben Wilbert van der Burgh. Ik ben van de menselijke maat. Hoewel ik in alles maximaal professioneel wil zijn, ben ik van mening dat “een dag niet gelachen, een dag niet geleefd is”. En dat lachen doe je samen met familie en vrienden, maar ook met collega’s en klanten. Plezier in het werk is de beste garantie om tot een goed resultaat te komen.

‘Rules are fun.’

Ondernemen en uitdagen

Ondernemen zie ik als één van de plezieren van het leven. Omgaan met uitdagingen. Die uitdagingen zoeken en herkennen en wegen vinden om uitdagingen om te zetten in kansen, daar ga ik voor. En het plezier neemt wat mij betreft alleen maar toe als ik die kansen kan verbinden aan een maatschappelijk belang.

Private ambities realiseren…

Bij Trisolis is dat wat ik doe. Ondernemers helpen ambities te realiseren en kansen te benutten. Dat doen wij inhoudelijk, maar zelf ben ik vooral sterk als sparring partner bij het zoeken naar mogelijkheden om subsidies en financiering te vinden en te verkrijgen. Daarbij zoek ik steeds naar raakvlakken met het publieke domein en trends. Daar vindt innovatie plaats. Dan kom je uit op investeringen en projecten met een bedrijfs, publiek en vaak ook een maatschappelijk belang. Ik vind het een uitdaging om mogelijkheden te vinden, die mijn klanten in staat stellen deze investeringen en projecten op poten te zetten en te laten renderen. Bij mijn werk maak ik intensief gebruik van mijn kennis en vaardigheden, maar in belangrijke mate ook van mijn netwerk. Voor het verkrijgen van financiering maken wij daarbij vaak gebruik van subsidies, maar het kan ook breder. Door de klant te ondersteunen bij het uitwerken van een strategieplan of businesscase, of het uitwerken van een volledig businessplan.

…In samenwerking met anderen

Ik geloof in de meerwaarde die interdisciplinair werken kan bieden. Daar waar relevant help ik partijen op projectniveau om tot samenwerkingen te komen. Consortium en project building. Vanuit Trisolis kunnen wij terugvallen op flexibele en betrouwbare partners als aanvullende expertise nodig is. Bijvoorbeeld op het gebied van finance, fiscaal, organisatiekracht, marketing of intellectueel eigendom. Door het betrekken van specifieke kennis en vaardigheden van één van onze partners zijn wij in staat om juist die meerwaarde te creëren voor een opdrachtgever die je niet van een enkele subsidie adviseur, accountant of organisatie adviseur zou verwachten.